Publikacje naukowe

Działalność naukowa Instytutu Zrównoważonej Energetyki obejmuje między innymi współpracę badawczą z partnerami naukowymi, a także udział w przygotowywaniu publikacji naukowych. Poniżej prezentujemy listę publikacji, które powstały przy współudziale Instytutu Zrównoważonej Energetyki. 

  • K. Sornek, M. Filipowicz, K. Rzepka, The development of a thermoelectric power generator dedicated to stove-fireplaces with heat accumulation systems, Energy Conversion and Management, 125 (2016) 185–193;
  • K. Szramowiat-Sala, A. Korzeniewska, K. Sornek, M. Marczak, F. Wierońska, K. Berent, J. Gołaś, M. Filipowicz, The properties of particulate matter generated during wood combustion in in-use stoves, Fuel 253 (2019) 792–801;
  • K. Sornek, Study of the operation of straw-fired boiler dedicated to steam generation for micro-cogeneration system, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 642 (2021) 012007;
  • K. Sornek, M. Filipowicz, Study of the operation of straw-fired boiler dedicated to steam generation for micro-cogeneration system, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 214 (2019) 012108;
  • K. Sornek, M. Filipowicz, K. Rzepka, Study of clean combustion of wood in a stove-fireplace with accumulation, Journal of the Energy Institute, 90/4 (2017) 613–623;
  • K. Sornek, A study of selected aspects of the operation of thermoelectric generator incorporated in a biomass-fired stove, E3S Web of Conferences, 10 (2016) 00087.