Slide Welcome to Institute of Sustainable
Energy
Our mission is to to accelerate sustainable energy and environmental development About Institute

EDUCATIONAL ACTIVITIES

Instytut prowadzi działalność edukacyjną (edukacja ekologiczna) kierowaną do dorosłych, studentów i młodzieży szkolnej

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

SCIENTIFIC CONFERENCES

Instytut organizuje międzynarodowe konferencje naukowe (SEED, CEER) oraz wspiera działalność naukowo-badawczą

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

RESEARCH AND DEVELOPMENT

Instytut prowadzi działalność wydawniczą publikując pozycje własne i zlecone (w tym wydania z numerem ISBN i ISSN)

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Thematic areas covered by the Institute of Sustainable Energy

Our activity covers the areas of sustainable energy and environmental development, including the issues related to energy efficiency, reducing the emission of pollutants into the atmosphere, and the development of technologies based on renewable energy sources.

Prowadzimy działalność edukacyjną, naukową, organizacyjną oraz wydawniczą.

Our activities

Our activities

Cooperation

Up to now, we have cooperated with the following institutions and companies: